ดูดวง ปี 2557 เจาะลึกคำทำนาย 12 ราศี ปี 2557 ภาคต่อ43

ใจมากกว่าหนึ่ง หรือในอีกทางหนึ่ง คุณไม่แน่ใจว่าตัวเองควรจะเดินหน้าต่อแค่ไหน ลึก ๆ คุณอาจโหยหาอิสรภาพ การไม่ถูกผูกมัด หรือการสนุกสนานบันเทิงกับเรื่องรัก รับเอาแต...

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2556 ภาคต่อ6

          คำแนะนำพิเศษ The World หากสิ่งใดจบลง หรือถึงเวลายุติ คุณจะมีโอกาสได้พบเรื่องใหม่ สิ่งใหม่ ชีวิตที่ก้าวผ่า...

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 13-19 มกราคม 2557 ภาคต่อ2

          สถานการณ์การเงิน The Empress หมายถึงความมั่งคั่งและสมบูรณ์อย่างแท้จริงในตัวเองค่ะ หากทำธุรกิจการค้าใด ถือ...

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 16-22 ธันวาคม 2556 ภาคต่อ7

          คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น King of Cups จิตใจที่อ่อนไหว หรือมีคนเจ้ายก้ คนมีเสน่ห์ มาป่วนอารมณ์คุณเป็...

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557 ภาคต่อ7

          สภาวะการเงิน Four of Swords การเงินค่อนข้างนิ่ง หรืออาจเงินขาดมือได้ เก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยก็จะดี ระวังเหต...

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2556 ภาคต่อ6

          ความรัก ความข้องเกี่ยว Six of Swords คนไม่มีคู่ แม้พบคนถูกใจ จะมีอุปสรรคพอสมควร ส่วนหากคุณมีปัญหากันมาก่อ...

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 16-22 กันยายน 2556 ภาคต่อ7

          ธุรกิจ การงาน The Empress การช่วยเหลือจากผู้หญิงที่มีฐานะ มีตำแหน่ง หรือเอื้อให้โชคลาภให้คุณได้ อาจเป็นหั...

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2556 ภาคต่อ5

          คำแนะนำพิเศษ The High Priestess ลองทำตามเสียงในส่วนลึกของตนเอง ขับเคลื่อนความปรารถนา ความปรารถนา ด้วยสติป...