ฮวงจุ้ยจุดโชคลาภในบ้านดูได้อย่างไร?

เคยทราบไหมว่าบ้านที่คุณอยู่อาศัยนั้นมีนอกจากเราจะดูฮวงจุ้ยบ้านแล้วจุดโชคลาภก็สำคัญนะคะ….ถ้าอยากรู้ว่าจุดโชคลาภดูอย่างไร อ่านได้จากข้อมูลที่เรามีมาฝากกันเลยค่ะ
จุดโชคลาภในบ้านดูได้ 2 วิธี คือ ดูจากทิศทาง กับดูจากชัยภูมิในบ้าน
วิธีการดูจากชัยภูมิ คือจะอยู่ตำแหน่งที่ทแยงมุมกับประตูบ้านนั่นเอง เช่น ถ้าประตูบ้านอยู่ตรงกลาง ตำแหน่งโชคลาภก็จะอยู่ มุมทแยงทั้งซ้ายขวา ถ้าประตูอยู่ทางขวา จุดโชคลาภก็จะอยู่ทางซ้ายของมุมบ้าน ส่วนประตูอยู่ทางซ้าย จุดโชคลาภก็อยู่มุมขวา
วิธีดูจากทิศ ค่อนข้างยุ่งยากเพราะต้องคำนวณการเดินของดาวทั้ง 9 ดวง แต่สรุปได้ ว่าจะพิจารณาจากทิศ หลังบ้านเป็นหลัก เพื่อให้ดูจุดโชคลาภและจุดส่งเสริมโชคลาภ 
เพื่อให้เป็นการไม่ยุ่งยากและให้เข้าใจง่ายสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
บ้านทิศเหนือ จุดโชคลาภอยู่ทางทิศเหนือ จุดส่งเสริมทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือมุมขวาของหน้าบ้าน
บ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จุดโชคลาภอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จุดช่วยเหลืออยู่ทางทิศใต้ หรือมุมซ้ายของหน้าบ้าน
บ้านทิศตะวันออก จุดโชคลาภอยู่ทิศตะวันตก หรือตรงกลางของหน้าบ้าน จุดส่งเสริม อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือขวามือหน้าบ้าน
บ้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ จุดโชคลาภอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จุดช่วยเหลือ อยู่รอบๆหน้าบ้าน
บ้านทิศใต้ จุดโชคลาภอยู่ทิศใต้ หรือหน้าบ้าน จุดส่งเสริมอยู่ทิศเหนือ
บ้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ จุดโชคลาภอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือหน้าบ้าน จุดโชคลาภอยู่ทิศตะวันออก หรือมุมซ้ายของหลังบ้าน
บ้านทิศตะวันตก จุดโชคลาภอยู่ทิศตะวันออก หรือหน้าบ้าน จุดช่วยเหลืออยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือมุมขวาของหลังบ้าน
บ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จุดโชคลาภอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือหลังบ้าน จุดเกื้อหนุนอยู่ทิศตะวันตก หรือหลังบ้านด้านขวา